Samengestelde en enkelvoudige meststoffen

Vervolgens heeft u de keuze uit verschillende soorten meststoffen zoals enkelvoudig en samengestelde meststoffen. Onze vertegenwoordigers adviseren de juiste meststofformule voor uw verschillende teelten.

Zorg ervoor dat u ook een zicht hebt op de pH, de zuurtegraad van de bodem. Is deze te zuur dan zullen onze vertegenwoordigers aanraden om eerst de grond te bekalken. U kan daarvoor trouwens beroep doen op de kalkstrooiers van Luc Pauwels. Wij hebben zowel droge als vochtige kalk, poeder- en korrelkalk in het aanbod. 

 

Innovatie en nieuwe meststoffen

Ook de meststoffenproducenten innoveren. Zo maakt bladvoeding steeds meer deel uit van de meststoffenmix in een latere fase van de teelt omdat u door deze toepassing minder meststof per hectare moet geven en toch een hogere opbrengst haalt dan met de traditionele meststoffen. Op deze manier kunt u toch de strenge bemestingsnormen halen met een beter resultaat.

Traagwerkende meststoffen (gecoate meststoffen), ook gekend onder de naam N-cote, zijn eveneens een vrij recente innovatie in de meststoffenwereld. De meststoffen komen vrij op het moment dat de plant blad begint te ontwikkelen en de meststof dus hard nodig heeft. De vrijgave van de meststof volgt dus de groei van de plant zodat deze op elk moment voeding ter beschikking heeft. Bij traditionele meststoffen krijgt de plant de periode na bemesten veel voeding maar daarna neemt dit af, net wanneer de plant begint te groeien. 

 

Microgranulaten

Bemestingsnormen worden steeds strenger maar als landbouwer wilt u wel een optimale opbrengst blijven halen. Microgranulaten spelen in op die uitdaging. De meststof wordt dicht bij het zaadje gelegd zodat minder mobiele voedingselementen, bijvoorbeeld fosfor, beter opgenomen worden. Ze zorgen voor een goede en vroege ontwikkeling van de beworteling waardoor de plant snel nutriënten opneemt en begint te groeien. Afhankelijk van de microgranulaten die u gebruikt, wordt de begingroei, de doorgroei of beide gestimuleerd. Sommige microgranulaten maken gebruik van de fosforvoorraad in de bodem. Zij zorgen ervoor dat organische en mineraal gebonden fosfor vrijgemaakt wordt voor de plant. Met een beperkte nutriëntengift kan u zo toch mooie opbrengsten halen.  

Luc Pauwels voert regelmatig bemestingsproeven uit. Daarin worden klassieke meststoffen en microgranulaten vergeleken. Ondanks een opmerkelijk lagere stikstofgift, geven onze proefvelden toch een hogere opbrengst in vergelijking met klassieke bemesting.

Bent u op zoek naar gekorrelde meststoffen met toegevoegde sporenelementen zoals humus- of fulvozuren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Meststoffen op maat

Ons bedrijf maakt ook meststoffen op maat, de zogenaamde blends. Ze worden geleverd of afgehaald in big bags of los. Op basis van een bodemanalyse maken wij de passende blends. 

Meststoffen worden door Luc Pauwels geleverd in big bags of los. U kan deze ook afhalen in één van onze depots. Kiest u voor big bags, dan heeft dit als voordeel dat u de meststoffen steeds ter beschikking heeft in uw eigen loodsen.

Contacteer de vertegenwoordigers van Luc Pauwels voor meer info.

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons