Verkoop uw oogst bij Luc Pauwels

Luc Pauwels biedt graantelers 3 mogelijkheden aan om hun granen te verkopen: CZAV-pool, vrije markt of op basis van op voorhand afgesloten contracten. De 3 mogelijkheden kunnen naast elkaar gebruikt worden. Voor korrelmais is er geen poolsysteem, enkel vrije markt of contract. 

Wie verkoopt op de vrije markt kan dit doen voor graan tot 31 mei van het jaar dat volgt op de oogst. Voor korrelmaïs is verkoop op de vrije markt mogelijk tot 28 juni van het jaar dat volgt op de oogst. Granen of korrelmais die door de teler nog niet verkocht zijn op einddatum, zullen automatisch aangekocht worden door Luc Pauwels en dit op basis van de dagprijs van 31 mei (graan) en van 28 juni (korrelmaïs). Er wordt u spontaan een aankoopborderel opgestuurd. De volatiliteit van de markten laat geen overdrachten van oogsten meer toe. 

U hebt ook de mogelijkheid om in het poolsysteem van CZAV te stappen. Dan krijgt u een eerste voorschot uitbetaald onmiddellijk na de oogst. De eindafrekening op basis van het volledige graanjaar, volgt dan in juni.

Als veeteler hebt u ook de mogelijkheid om uw eigen granen terug te nemen als veevoer. Tevens is Luc Pauwels een erkend loontrieerder.   

Uw vertegenwoordiger kan u meer informatie geven.

 

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons