Perenbladvlo, een moeilijk te bestrijden beestje

02 juli 2024

De perenbladvlo of de Cacopsylla Pyri is een kleine insectensoort die perenbomen aantast. Deze insecten zijn praktisch het gehele jaar door actief en veroorzaken de nodige kopzorgen.

Naast misvormde bladeren ook productie van honingdauw

Perenbladvlo kan op verschillende manieren schade veroorzaken. Ten eerste zuigt de vlo het sap uit de bladeren. Dit kan leiden tot misvormde bladeren, waardoor de fotosynthesecapaciteit afneemt en de groei van de boom vertraagd wordt. Dit zal uiteindelijk leiden tot een verminderde opbrengst van de vruchten. Daarnaast produceren larven van de perenbladvlo honingdauw. Dit is een kleverige substantie die de vruchten vervuilt, de groei van roetdauwschimmel bevordert en zo verdere schade aan de plant kan veroorzaken. Bovendien treden er makkelijker secundaire infecties op.

Verschillende stadia doorheen het jaar

Er zijn 4 generaties van de perenbladvlo doorheen het jaar. Eitjes, jonge larven en adulten leven vaak naast elkaar, al is de spreiding afhankelijk van de weersomstandigheden. De perenbladvlo overwintert als volwassen insect achter de schors of in andere spleten. Afhankelijk van de temperaturen komen de mannetjes en de vrouwtjes in februari tevoorschijn om te paren. De vrouwtjes leggen eitjes af en na het uitkomen worden 5 larvale stadia doorlopen (L1 tot L5). Als volwassen insect krijgt de perenbladvlo vleugels waardoor het zich verder kan verspreiden. Op die manier doorloopt dit insect 4 generaties waarna het in november in winterrust gaat.

Je herkent de perenbladvlo door zijn meestal groene of bruine kleur. Ze hebben een langwerpige lichaamsvorm. De eitjes zijn wit (pas afgelegde eitjes) of oranje (eitjes die bijna gaan uitkomen) van kleur. Het is aangeraden om regelmatig in de plantage op zoek te gaan naar eieren en larven op knoppen, bloemclusters, bladeren en scheuten. Daarnaast kan je kloppingen uitvoeren om de druk van de perenbladvlo te bepalen.

Bestrijding het hele jaar rond

De perenbladvlo is een erg lastig insect om te bestrijden. Helemaal verjagen uit de perenboomgaard is een utopie. Wel kan men de druk zo laag mogelijk houden. Het is belangrijk om regelmatig controles uit te voeren om zo een keuze te maken of het nodig is om een bestrijding uit te voeren of niet. Vraag raad aan onze technisch adviseurs voor meer uitleg over de drempelwaardes.

In de wintermaanden kan men voor de ei-afleg behandelen met Surround. Surround kan worden toegepast wanneer de temperatuur boven 10°C is, meestal rond eind februari of begin maart. Het zorgt voor een typisch wit uitzicht van de bomen. Nog voor de bloei en op de ei-ontluiking kan men behandelen met minerale olie. Pas dit best toe bij warmere temperaturen en ten laatste in het witte knop stadium.

Net voor de bloei kunnen jonge larven bestreden worden met Sivanto Prime. De timing hierbij is erg belangrijk, want men moet de jonge larven goed kunnen raken: doe dit wanneer de peren in de cluster een beetje uit elkaar staan. Het voordeel van Sivanto Prime is de langere nawerking van 7 tot en met 10 dagen. Hierdoor zijn eitjes die op het moment van toepassen nog niet zijn uitgekomen, ook behandeld. 

Na de bloei kan men Movento toepassen op oranje eitjes. Belangrijk hierbij is dat er ‘groei in de boom’ is en dat Movento solo wordt toegepast.

Later op het seizoen, vanaf het einde van de groei (meestal rond half juni) is het belangrijk om de geproduceerde honingdauw onder controle te krijgen. Dit kan door het gebruik van fysische middelen (Stix/Siltac) of door het toepassen van Atilla, bitterzout of potasnitraat.

Naast de chemische en fysische middelen zijn ook nuttigen erg belangrijk bij de bestrijding van de perenbladvlo. Het is dan ook belangrijk om voor middelen te kiezen die deze nuttigen sparen. Voorbeelden van nuttigen zijn: roofwantsen, spinnen, oorwormen, fluweelmijten, gaasvliegen en zweefvliegen. Deze kunnen een grote hulp zijn bij de beheersing van populaties.  

Vragen of wil je meer informatie over doseringen? Contacteer gerust één van onze technisch adviseurs.

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons