Een goede kuilanalyse vormt de basis van een gezond rantsoen

14 mei 2024

Diep in het centrum van het Waasland ligt het melk- en vleesveebedrijf van Dirk Van Cauteren en zijn vrouw Wendy. Samen zorgen ze dagelijks voor meer dan 300 dieren waarvan het grootste deel uit melkvee bestaat.

Van vader op zoon

Dirk kreeg vroeger de boerenstiel met de paplepel in de mond. Toen hij als 18-jarige van school kwam, volgde hij meteen zijn vader op. Toen lag de focus eerder op vleesvee en zeugen en in mindere mate op melkvee. Anno 2024 ligt de focus toch op het melkvee en breiden ze het aandeel vleesvee niet verder uit. “Het wegvallen van het melkquotum zorgde ervoor dat melkvee een stuk rendabeler werd.”

Pensverzuring

Vroeger hadden de koeien van Dirk veel last van pensverzuring wat zich weerspiegelde in de kwaliteit van de melk. Er werd lang gezocht naar een oplossing, maar toch bleef de pensverzuring aanhouden. “Luc Pauwels nv stelde zelf voor om een kuilanalyse uit te voeren.”  Uit de kuilanalyse bleek dat de hoeveelheid eiwit in het basisrantsoen te laag was. “Vroeger stuurden we het ruwvoer voornamelijk bij met krachtvoer.”  Op advies van Luc Pauwels werd het krachtvoer verminderd en het basisrantsoen opgekrikt. Dit resulteerde in een goedkoper rantsoen en een hogere opbrengst. “Momenteel melken we een goede 10.600 liter per koe, per jaar en houden we iedere koe gezond. Iets waar we veel belang aan hechten.” Ook de vaarzen van Dirk doen het goed en geven soms 50 liter melk op één dag.

Met betrekking tot de maiskuilen van de oogst van 2023 merken we op dat het zetmeelgehalte veel hoger ligt in vergelijking met andere jaren. Daardoor moeten we het rantsoen bijsturen met eiwitten zoals soja en bestendige soja. Door met een juiste pensbuffer op basis van natriumbicarbonaat en zeewierextracten te werken, kunnen we tot 24 uur lang een bescherming geven aan de pens.

Opvolging verzekerd

Waar Dirk fulltime aan het werk is op de boerderij, gaat Wendy nog parttime buitenhuis werken. Ze springt bij waar nodig, vooral bij de kalveropfok. 'Ik geef regelmatig melk en hooi aan de kalveren en zorg ervoor dat de ligboxen er netjes bij liggen.’ Daarnaast helpen hun twee dochters mee op het bedrijf. Opvolging is dus verzekerd.

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons