Een aangepaste aanpak voor phytophtora in 2024

22 mei 2024

2023 was voor iedere aardappelteler een nachtmerrie op vlak van phytophthora of de in de volksmond genoemde 'aardappelplaag'. Vanaf juni tot eind oktober waren de weersomstandigheden optimaal voor de schimmel om zich explosief te vermeerderen. In combinatie met onbegaanbare velden door de overvloedige regen zorgde dit ervoor dat 2023 bekroond werd tot het phytophthora-jaar van de afgelopen decennia. Voeg daarbij de opkomst van resistente stammen toe en je hebt een recept voor een mislukte aardappeloogst. Het is daarom van groot belang om in 2024 de juiste aanpak te kiezen voor de bestrijding van phytophthora.

"Resistentie baart ons zorgen"

De opkomst van resistente stammen van de schimmel baart veel aardappeltelers zorgen. De gekende EU33_A2 en EU_37_A2 (donkergroen op de afbeelding rechts) zijn resistent tegen fluazinam (Tizca, Fluzam,...). De nieuwe stam EU_43_A1 (appelblauwzeegroen op de afbeelding rechts) breidt zich snel uit in Denenmarken, Nederland en ook in België. De EU_43 stam heeft een gekende resistentie tegen CAA-fungiciden. Hierdoor zijn middelen met de volgende actieve stoffen niet langer effectief tegen de EU_43 stam:

  • mandipropamid -> Revus, Regulance Flex, Carial Star…
  • benthiavalicarb -> Versilus, Zorvec Endavia
  • dimethomorf -> Banjo Forte, Cabrio Duo, Presidium,...
  • valifenalaat 
  • oxathiapiproline -> Zorvec Enicade

Voorlopig is maar een beperkte groep van effectieve middelen overgebleven om de meest agressieve stammen met CAA of OSBPI resistentie te bestrijden. De nieuwe stammen kunnen daarnaast via oösporen het jaarrond overleven in gewasresten in de bodem. Het is dus zeer belangrijk om aardappelopslag goed te behandelen. Als laatste ligt de reproductiefactor van de EU-43 stam een stuk hoger dan vorige mutaties. Hierdoor zal een eventuele infectie zich sneller uitbreiden doorheen het perceel of naburige percelen. 

Enkele tips voor een goede aanpak

Onze technisch adviseurs hebben deze winter gezamenlijk enkele tips uitgewerkt voor de bestrijding van phytophtora in 2024:

  • Aardappelopslag bestrijden: zeker na het rampzalige jaar waar een groot deel van de aardappelen in sommige streken niet gerooid raakte tegen midden-april. 
  • Start tijdig en preventief de eerste fungicidebehandeling en hou korte intervallen aan met de juiste dosering
  • Geen blokbespuitingen: wissel af tussen verschillende fungiciden met verschillende werkingsmechanismen om de ontwikkeling van resistentie te voorkomen
  • Geen actieve stoffen solo toepassen: combineer actieve stoffen uit een andere werkingsgroep om de ontwikkeling van resistentie te voorkomen
  • Spuit onder optimale omstandigheden met een goede spuittechniek

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons