4 tips voor het aanleggen van een bloemenweide

29 maart 2024

Bereid de grond zorgvuldig voor

Een goede voorbereiding van de bodem is de helft van het werk en vergroot de slaagkansen aanzienlijk.

 • Zorg voor een aangepaste toplaag volgens de keuze van je mengsel en maak deze volledig onkruidvrij!
 • Grondverbetering is altijd welkom, eventueel polymeren in de bodem inwerken die het vocht vasthouden en terug vrijgeven als de plant dit nodig heeft.
 • Bewerk de grond zeer oppervlakkig na de eerste werkgang (toplaag verwijderen, frezen, egaliseren ...) om kiemende onkruiden te vermijden (vals zaaibed).
 • Creëer een fijn en kruimelig zaaibed

Meng het zaad met droog wit zand

Eenjarige mengsels worden best vanaf eind maart tot eind juni ingezaaid. Meerjarige mengsels kunnen zowel in voorjaar als in het najaar ingezaaid worden.

 • Meng het zaad met droog wit zand. Hierdoor bekom je een grotere zaaihoeveelheid en kan je de zaden gelijkmatig verdelen.
 • Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij voldoende temperatuur en bodemvocht.
 • Zaai handmatig, breedwerpig en niet dieper dan de dikte van de zaden. Voor grotere oppervlakten kan er ook machinaal ingezaaid worden. Op taluds of erosiegevoelige plaatsen kunnen veldbloemen via hydroseeding ingezaaid worden.
 • Heel oppervlakkig de zaden inharken en met een rol lichtjes aandrukken.
 • Zorg ervoor dat de veldbloemen tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase voldoende vocht hebben.

Niet maaien tijdens de zomer!

 • De meeste bloemenmengsels worden tijdens de zomermaanden niet gemaaid.
 • Een tweede bloeimoment in september kan bij nagenoeg alle meerjarige bloemenmengsels gestimuleerd worden. Algemeen geldt de volgende regel: is 70 % of meer van de bloemen vóór eind juli uitgebloeid, maai dan de hele weide vóór 1 augustus op een hoogte van 15 à 20 cm om de rozetten niet te beschadigen. Zijn de bloemen later uitgebloeid, dan laat je de weide ongemoeid.

Onderhoud in het najaar

Eenjarige bloemenweides worden elk jaar opnieuw ingezaaid.

 • Leg de grond proper door zo kort mogelijk te maaien.
 • Verwijder het maaisel na enkele dagen.
 • Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of onder te frezen.
 • Volg terug alle stappen om een ‘vals zaaibed’ te creëren.
 • April is ideaal om opnieuw in te zaaien.

Meerjarige bloemenweides

 • Verwijder handmatig ongewenste onkruiden en groen om verdere uitzaai te vermijden.
 • Maai de weide terug op een hoogte van 15 cm.
 • Laat het maaisel een week liggen zodanig dat de zaden in de zaaddozen zich maximaal kunnen verspreiden.
 • Voer het maaisel daarna af

 

Bron: Advanta

Vragen of meer info?

Contacteer ons voor deskundig advies!

Contacteer ons